Wat is een verklaring van goed gedrag?

Dit is een document dat in wezen bevestigt dat er geen strafrechtelijke vervolging is verschenen bij een lokaal antecedentenonderzoek. Hoewel agentschappen andere opties hebben om achtergrondcontroles uit te voeren, geven sommigen er de voorkeur aan dat aanvragers hun eigen bewijs van een schone staat van dienst overleggen. Als je deze brief bij een aanvraag moet overleggen, zorg er dan voor dat je deze lang voor de deadline voor aanmelding aanvraagt, zodat je deze op tijd ontvangt.

De gedragsverklaring levert aan werkgevers een papieren document als bewijs van het feit dat degene die solliciteert geen strafbare feiten heeft gepleegd. Voor meerdere banen meer dan andere zijn vog aanvragen vereist. Als je bijvoorbeeld onderwijzer, taxichauffeur wil worden of voor kinderen zorgen, dan is vog aanvragen verplicht. Dit zorgt ervoor dat je in toekomstige functies of taken aan het werk kan. Dit papieren document is altijd in het Nederlands verwerkt. Een Verklaring omtrent het gedrag is aan te vragen voor zowel:

•          Werknemers

•          Werkgevers

•          Rechtspersonen

De vog kan aan de aanvrager worden geweigerd indien uit het politierapport blijkt dat er gronden zijn voor een dergelijk besluit. Bovendien worden bijvoorbeeld de aanvragers die van plan zijn om in de kinderopvangsector te worden aangenomen continu gescreend op criminele handelingen en is het verkrijgen van een VOG niet voor onbepaalde tijd geldig.

VOG aanvragen

Je kunt online of schriftelijk een verklaring van goed gedrag aanvragen. Je solliciteert online samen met jouw werkgever of op eigen initiatief. Je kunt ook schriftelijk een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen. Dit kan alleen in de gemeente waar je staat ingeschreven. Sta je niet ingeschreven bij een gemeente in Nederland? Dan vraag je de vog aanvragen rechtstreeks aan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. In sommige situaties is dringend een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig. In bijzondere gevallen kun je gebruik maken van een versnelde procedure.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *